• slide

    BEKABs kunnande är stort när det gäller projektering av nya produktionsanläggningar

  • slide

    BEKAB har lång och stor erfarenhet av att konstruera produktionsanläggningar för industrin.

  • slide

    BEKAB konstruerar allt inom mekanik och processmedia för industrin

BEKAB

Ett uppdrag kan innehålla mängder av problem som ställer höga krav på problemlösaren. Det är nu BEKABs styrka visar sig.
Från de första uppdragen för drygt ett halvsekel sedan och fram
till dagens position som ledande leverantör av tjänster inom maskinkonstruktion, har BEKAB behållit sitt goda rykte vad gäller innovationsanda och kvalitet. Vårt eget recept för att nå dit presenterar vi här i några kortfattade punkter.

Personligt engagemang

Vi satsar oss själva och går djupt in i varje uppdrag. Vi ser det nära samarbetet med uppdragsgivaren som en förutsättning för ett lyckat resultat.

Omdöme

En kombination av utbildning, kreativitet och erfarenhet. Många av våra medarbetare besitter specialkunskaper vilket ökar vår träffsäkerhet och er trygghet.

Flexibilitet

Motsatsen till låsta tankar. En ständig anpassning till de bästa möjliga tekniska hjälpmedlen. Vi kommer gärna till uppdragsgivaren. Dator och specialprogram följer med vid behov.

Resultat

Ert processkunnande tillsammans med vår breda erfarenhet definierar snabbt målet. BEKABs kostnadseffektivitet tål att jämföras.

Senaste nytt
29 okt. 2018 06:52
BEKAB behöver förstärka sina resurser med ytterligare maskinkonstruktörer till kontoret i Gävle
24 okt. 2017 12:00
Järnvågenmästerskapen 2017 avgjordes i gokarthallen. Vilka vann den ärade titeln i år?
21 apr. 2017 13:35
Järnvågen och SANDVIK AB har tecknat ett nytt leveransavtal gällande tekniska konsulttjänster inom områdena mek, el, automation och maskinsäkerhet. Avtalet…

konstruktion

#

BEKAB konstruerar allt inom mekanik och processmedia för industrin. Vi skapar och utvecklar produkter och specialmaskiner. Exempel på detta är valsverk, ugnshanteringar, kylzoner och kapmaskiner. Allt från reservdelar till kompletta anläggningar konstrueras av BEKAB.


Anläggning

#

BEKAB har lång och stor erfarenhet av att konstruera produktionsanläggningar för industrin. Vi har ett brett kunnande inom olika områden och branscher. Exempel är linjer för värmebehandling, kall- och varmvalsning, miljödieselproduktion, oförstörande provning samt kapning med buntning och packning.


Projektering

#

BEKABs kunnande är stort när det gäller projektering av nya produktions-anläggningar. Vi gör allt från förstudie med layout och kostnadsberäkningar till färdig anläggning. BEKAB kan även vara er högra hand i projektet från förfrågningsstadiet till driftsatt anläggning. Allt inom mek, processmedia, el och automation hanteras av oss.