• BEKABs kunnande är stort när det gäller projektering av nya produktionsanläggningar

  • BEKAB har lång och stor erfarenhet av att konstruera produktionsanläggningar för industrin.

  • BEKAB konstruerar allt inom mekanik och processmedia för industrin

BEKAB

Ett uppdrag kan innehålla mängder av problem som ställer höga krav på problemlösaren. Det är nu BEKABs styrka visar sig.
Från de första uppdragen för drygt ett halvsekel sedan och fram
till dagens position som ledande leverantör av tjänster inom maskinkonstruktion, har BEKAB behållit sitt goda rykte vad gäller innovationsanda och kvalitet. Vårt eget recept för att nå dit presenterar vi här i några kortfattade punkter.

Personligt engagemang

Vi satsar oss själva och går djupt in i varje uppdrag. Vi ser det nära samarbetet med uppdragsgivaren som en förutsättning för ett lyckat resultat.

Omdöme

En kombination av utbildning, kreativitet och erfarenhet. Många av våra medarbetare besitter specialkunskaper vilket ökar vår träffsäkerhet och er trygghet.

Flexibilitet

Motsatsen till låsta tankar. En ständig anpassning till de bästa möjliga tekniska hjälpmedlen. Vi kommer gärna till uppdragsgivaren. Dator och specialprogram följer med vid behov.

Resultat

Ert processkunnande tillsammans med vår breda erfarenhet definierar snabbt målet. BEKABs kostnadseffektivitet tål att jämföras.

Senaste nytt
29 jan. 2019 11:15
BEKAB konstruerar en ultraanläggning åt Koproma.
29 jan. 2019 09:51
Till årets firande har vi gjort en video, med bland annat BEKABs grundare Rolf Bergström.
19 dec. 2018 10:52
​BEKAB söker nya medarbetare till våra kontor i Gävle och Hofors.

konstruktion

BEKAB konstruerar allt inom mekanik och processmedia för industrin. Vi skapar och utvecklar produkter och specialmaskiner. Exempel på detta är valsverk, ugnshanteringar, kylzoner och kapmaskiner. Allt från reservdelar till kompletta anläggningar konstrueras av BEKAB.


Anläggning

BEKAB har lång och stor erfarenhet av att konstruera produktionsanläggningar för industrin. Vi har ett brett kunnande inom olika områden och branscher. Exempel är linjer för värmebehandling, kall- och varmvalsning, miljödieselproduktion, oförstörande provning samt kapning med buntning och packning.


Projektering

BEKABs kunnande är stort när det gäller projektering av nya produktions-anläggningar. Vi gör allt från förstudie med layout och kostnadsberäkningar till färdig anläggning. BEKAB kan även vara er högra hand i projektet från förfrågningsstadiet till driftsatt anläggning. Allt inom mek, processmedia, el och automation hanteras av oss.